Про це повідомляють #Букви.

Наказом Міноборони № 313 від 11.10.2021 затверджено “Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов‘язаних” та “Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями“. До цього переліку входять наступні спеціальності:

 • Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;
 • Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія,
 • Харчові технології, технологія виробництва і перероблювання продукції тваринництва;
 • Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
 • Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
 • Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;
 • Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;
 • Видавництво та поліграфія;
 • Державна безпека;
 • Транспортні технології;
 • Будівництво та цивільна інженерія, архітектура та містобудування, геодезія та землеустрій;
 • Авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка;
 • Електроніка;
 • Журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта;
 • Психологія, соціологія, політологія, соціальна робота, соціальне забезпечення;
 • Залізничний транспорт;
 • Пожежна безпека.

Жінки, які набули спеціальностей, що входять до переліків, мають бути взяті на військовий облік військовозобов‘язаних з 1 жовтня 2022 року, згідно з Наказом Міноборони № 35 від 07.02.2022.

Відповідно до норм частини 12 статті 1 Закону України “Про військовий обов‘язок і військову службу“, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

З огляду на те, що в Україні запроваджено правовий режим воєнного стану указом президента № 64/2022 від 24.02.2022 (дію якого продовжено указом президента № 341/2022 від 17.05.2022) до 25 серпня 2022 року, встановлено обмеження щодо виїзду осіб, які є військовозобов’язаними за межі України на період дії воєнного стану.

За умови продовження дії правового режиму воєнного стану в Україні після 1 жовтня 2022 року, обмеження щодо виїзду за кордон також буде розповсюджуватись на жінок, взятих на воєнний облік. Проте є винятки щодо зазначеного обмеження, які перелічені у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“.

Виїжджати за кордон зможуть:

 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання;
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
 • усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
 • працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
 • здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Нагадаємо, що чоловікам призовного віку не дозволять виїжджати за межі України, допоки в державі триває повномасштабна війна проти РФ і введено воєнний стан.