Про це ідеться у зареєстрованому законопроєкті у парламенті № 6393 “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства щодо протидії булінгу (цькуванню)”.

Фото: Нова українська школа

У Пояснювальній записці зазначено, що завданням проєкту є вдосконалення на законодавчому рівні поняття булінгу, розширення сфер його застосування.

“З метою врегулювання вищезазначеної прогалини та з метою захисту від булінгу дітей під час оздоровлення в культурних та мистецьких навчальних закладах, є необхідність прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства щодо протидії булінгу (цькуванню)”, – написали автори законопроєкту.

Вони пропонують внести у Законі “Про освіту” викласти термін “булінг” у такій редакції:

“Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, учасників процесу оздоровлення та відпочинку дітей, учасників спортивних змагань та (або) навчально-тренувальних зборів, закладів охорони здоров’я, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку,  закладів культури і мистецтва,  які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, учасників процесу оздоровлення, лікування та відпочинку дітей, учасників спортивних змагань та (або) навчально-тренувальних зборів, культурної та мистецької освіти, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого”.

Також автори законопроєкту пропонують додати нові норми до статті 15 Закону “Про освіту”.  Згідно з ними, до повноважень засновника закладу вищої освіти належатимуть:

– здійснення контролю за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

– розгляд скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами неповнолітніх здобувачів вищої освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та прийняття рішення за результатами розгляду таких скарг;

– сприяння створенню безпечного освітнього середовища в закладі вищої освіти.